Özet Beyan veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konşimentolardaki bilgiler arasındaki farklılıklarda konşimentolardaki bilgilerin esas alınacağına dair 2011/35 sayılı genelge yayımlandı

 

Özet Beyan veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konşimentolardaki bilgiler arasındaki farklılıklarda konşimentolardaki bilgilerin esas alınacağına dair 2011/35 sayılı genelge yayımlandı

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

6/6/2011
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.21.00-10.06.01
Konu: Konsolosluk Onayı

GENELGE  (2011/35)

 

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konşimentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde bu farklılığın giderilmesine yönelik düzeltmelerde, mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının arandığı anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin özet beyan eksikliği ve fazlalığı ile bunların takibine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile konşimentolarda kayıtlı bilgiler arasında farklılık bulunması halinde, yapılacak düzeltmelerde konşimentolarda yer alan bilgilerin esas alınması; mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının aranmaması gerekmektedir.

Bunun yanında, manifestolarda da mahreç ülkedeki Ticaret Odası ve/veya Türk Konsolosluğu onayının aranmasına gerek bulunmamaktadır.

29/05/2000 tarihli ve 2000/32 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Genel MüdürDAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi