Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 2012/4 Sayılı Tebliğ Yayınlandı

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 2012 / 4 Sayılı Tebliğ Yayınlandı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/4) (27.03.2012 t. 28246 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK 1,2,3,4 ve 5’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracatı yapılmayacak eşyalar

MADDE 2 – (1) Montreal  Protokolü’nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelere, EK 1 ve GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların;  Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK B’de yer almayan) ülkelere, EK 2 ve EK 3’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların, ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan eşyanın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve maddelerden herhangi birini içeren EK-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ihracatı yasaktır.

Tablo İçin Tıklayın
 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi