Pasaport harç tutarları yeniden belirlendi

 

492 Sayılı Harçlar Kanununun Eki (6) Sayılı Tarifenin “I-Pasaport Harçları” Başlıklı Bölümünde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

B.K.K. No 2010/512

Resmi Gazete Tarihi 20/06/2010

Resmi Gazete No 27617

Karar Sayısı : 2010/512

492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/6/2010 tarihli ve 50267 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.         

 

7/6/2010 TARİHLİ VE 2010/512 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - (1) 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

             I- Pasaport Harçları

             1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

             (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dâhil)

             6 aya kadar olanlar                                65 TL

             1 yıl için olanlar                                     95 TL

             2 yıl için olanlar                                   155 TL

             3 yıl için olanlar                                   220 TL

             3 yıldan fazla süreli olanlar                   310 TL"

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi