Paslanmaz Çelik - Dökümler Standardı mecburi uygulamadan kaldırıldı

 

Paslanmaz Çelik - Dökümler Standardı mecburi uygulamadan kaldırıldı

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ No: ÖSG-2011/04

Resmi gazete : 08.03.2011 t. 27868

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – 17/6/1996 tarihli ve 22669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MS.96/67-68 nolu Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 8888 “Paslanmaz Çelik-Dökümler” standardı, mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi