Reach tüzüğü hakkında

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikler’nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü’nün (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girdiği, söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmelerinin zorunlu olduğu, ayrıca kimyasal madde miktarının yılda 10 ton veya daha fazla olması halinde maddenin üretimi yada kullanımından doğan risklerin yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri boyunca kişilerin riskleri yeterli derecede kontrol edebilmesi hususlarının değerlendirildiği Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesini (Chemical Safety Assesment-CSA) REACH Tüzüğü Annex I de yeralan formatta hazırlanacak Kimyasal Güvenlik Raporu (Chemical Safety Report-CSR) ile kayıt dosyasının bir parçası olarak AKA’ya iletmelerinin zorunlu olduğu ve söz konusu Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinde kimyasalın kullanıldığı prosesler, kullanım şartları, risk yönetim önlemleri (işçi,tüketici ve çevre için) gibi hususlar göz önüne alınarak üretici firmalar tarafından Maruziyet Senaryoları (Exposure Scenario-ES ) hazırlanması gerektiği ifade edilmektedir.

     Yazıda, AKA ’nın kendi web sayfasında yayımladığı 12 Ekim 2009 tarihli duyurusunda, 1 Aralık 2010 tarihine kadar kayıt dosyası teslim edecek firmadan hammadde tedarik eden firmaların, kendi kullanım alanlarına yönelik bilgileri tedarikçisine en geç 30 Kasım 2009 tarihine kadar iletmelerinin tavsiye edildiği, bu kapsamda AB’ye karışım ve/veya eşya ihraç eden firmalarımızın yapacakları ihracatlarda sorun yaşamamaları için hammadde tedarikçileri ile temasa geçerek kullandıkları kimyasal madde/maddelerin kullanım alanlarını tedarikçilerine iletmeleri ve tedarikçilerinin Ajansa teslim edeceği kayıt dosyasına (CSA/CSR) kendi kullanım alanlarının dahil edilmesini sağlamalarının önem arz ettiği belirtilmekte ve ayrıca REACH Tüzüğü kapsamında 1 Aralık 2010 tarihine kadar:

     - Yılda 1 ton ve üstü miktarlarda kanserojen, mutajen ya da üreme için toksik olarak sınıflandırılan maddelerin(CMR1&2) veya,

     - Yılda 100 ton ve üstü miktarlarda olup sucul organizmalar için son derece toksik olarak sınıflandırılan(R50/53) maddelerin veya,

     - Yıllda 1000 ton ve üstü miktarlardaki maddelerin

kayıt dosyasını Tek Temsilci vasıtasıyla Ajansa teslim edecek firmalarımızın 30 Kasım 2009 tarihine kadar Müşterileri ile temasa geçerek kimyasal maddenin kullanım alanları ve kullanım koşullarına ilişkin bilgileri toplayarak kayıt dosyasının bir parçası olarak hazırlayacakları CSR’de yer alacak maruziyet senaryolarına dahil etmelerinin gerektiği, eğer kullanım alanı maruziyet senaryosuna dahil edilemiyorsa müşterilerine bilgi vermelerinin önem arz ettiği ifade edilerek, konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda iletişim bilgileri yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Yardım Masası ile temasa geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi