Seyahat ve El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların ithalatında azami 200 gün süreyle 2.70 USD/KG (maksimum 4.25 USD/Adet) tutarında ek mali yükümlülüğün teminata bağlanarak işlem yapılması hk. karar

 

Seyahat ve El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların ithalatında azami 200 gün süreyle 2.70  USD/KG (maksimum 4.25 USD/Adet) tutarında ek mali yükümlülüğün teminata bağlanarak işlem yapılması hk. Karar

 

Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2011/1650 (28.04.2011 t. 27918 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2011/1650

Ekli “Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/3/2011 tarihli ve 12251 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Seyahat Çantaları, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında, 31/3/2008 tarihli ve 2008/13449 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar gereğince seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatına yönelik olarak ek mali yükümlülük şeklinde yürürlükte olan korunma önleminin bitiş tarihinden itibaren uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2 – (1) 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında azami 200 (iki yüz) gün süreyle 2,70 ABD Doları/Kg (maksimum 4,25 ABD Doları/Adet) tutarında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Gümrük Mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 5.360.706 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 1.786.902 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar 8/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

FALKLAND ADALARI

KUZEY MARİANA ADALARI

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

ABD VİRJİN ADALARI

FAS

KÜBA

SAMOA

AFGANİSTAN

FİJİ

LAOS

SAO TOME AND PRINCIPE

AMERİKA SAMOASI

FİLDİŞİ SAHİLİ

LESOTHO

SENEGAL

ANGOLA

FİLİPİNLER

LİBERYA

SEYŞELLER

ANGUİLLA

FRANSIZ POLİNEZYASI

LİBYA

SİERRA LEONE

ANTARTİKA

GABON

LÜBNAN

SOLOMON ADALARI

ANTIGUA VE BARBUDA

GAMBİYA

MADAGASKAR

SOMALİ

ARJANTİN

GANA

MAKAO

SRİ LANKA

ARNAVUTLUK

GİNE

MALAVİ

ST.KITTS & NEVİS

ARUBA

GİNE - BİSSAU

MALDİVLER

ST.LUCİA

AZERBAYCAN

GRENADA

MALEZYA

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BAHAMALAR

GRÖNLAND

MALİ

SUDAN

BAHREYN

GUAM

MARŞAL ADALARI

SURİNAM

BANGLADEŞ

GUATEMALA

MAURİTİUS

SURİYE ARAP. CUM.

BARBADOS

GUYANA

MAYOT

SUUDİ ARABİSTAN

BELARUS

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MEKSİKA

SVAZİLAND

BELİZE

GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.

MISIR

ŞİLİ

BENİN

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN

BERMUDA

GÜRCİSTAN

MOĞOLİSTAN

TANZANYA

BHUTAN

HAİTİ

MOLDOVA CUM.

TAYLAND

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MONTSERRAT

TOGO

BOLİVYA

HİNDİSTAN

MORİTANYA

TOKELAU

BOTSVANA

HOLLANDA ANTİLLERİ

MOZAMBİK

TONGA

BOUVET ADASI

HONDURAS

MYANMAR

TRİNİDAD VE TOBAGO

BREZİLYA

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NAMİBYA

TUNUS

BRUNEİ DARUSSALAM

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NAURU

TURKS CAICOS ADALARI

BURKİNA FASO

IRAK

NEPAL

TUVALU

BURUNDİ

İRAN

NİJER

TÜRKMENİSTAN

CAPE VERDE

JAMAİKA

NİJERYA

UGANDA

CEBELİ TARIK

KAMBOÇYA

NİKARAGUA

UKRAYNA

CEZAYİR

KAMERUN

NIUE ADASI

UMMAN

CHRISTMAS ADASI

KATAR

NORFOLK ADASI

URUGUAY

CİBUTİ

KAYMAN ADALARI

ORTA AFRİKA CUM.

ÜRDÜN

COOK ADALARI

KAZAKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

ÇAD

KENYA

PAKİSTAN

VANUATU

DOĞU TİMOR

KIRGIZİSTAN

PALAU

VENEZUELA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KİRİBATİ

PANAMA

VİETNAM

DOMİNİKA

KOKOS ADALARI

PAPUA YENİ GİNE

YEMEN

EKVATOR

KOLOMBİYA

PARAGUAY

YENİ KALEDONYA

EKVATOR GİNESİ

KOMOR

PERU

ZAMBİYA

EL SALVADOR

KONGO

PİTCAİRN

ZİMBABVE

ENDONEZYA

KONGO DEMOKRATİK C.

RUANDA

 

ERİTRE

KOSTA-RİKA

RUSYA FEDERASYONU

 

ETİYOPYA

KUVEYT

SAİNT.HELENA

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi