Sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan etlerin elde edildiğini gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikasının resmi veteriner tarafından tasdik edilmesi şartı getirildi. Tebliğ No

 

Sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan etlerin elde edildiğini gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikasının resmi veteriner tarafından tasdik edilmesi şartı getirildi. Tebliğ No: 2010/53

 

 

22 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27737

TEBLİĞ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN

ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/53)

  

             MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Bakanlığımızca sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan etlerin elde edildiğini gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası resmi veteriner tarafından tasdik edilmiş olacaktır.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi