Sığır eti ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bendi değiştirildi

 

 Sığır eti ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bendi değiştirildi

 

 

14 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 27815

TEBLİĞ

Tarım ve Köy işleri Bakanlığından:

 

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ

İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/56)

 

 

             MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             “b) Sığır eti, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş olan özel ve  resmi kombinalar, Bakanlığımızdan üretim izin belgesi almış et/et ürünleri işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir.

 

             i) Bakanlığımızca belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE’den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat sırasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi