Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla 100 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği yayınlandı

 

Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla 100 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği yayınlandı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

3

Adana Gümrük Müdürlüğü

4

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

7

İzmir Gümrük Müdürlüğü

8

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

9

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

10

Bursa Gümrük Müdürlüğü

11

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

12

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

(3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması gerekmektedir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

3

İzmir Gümrük Müdürlüğü

4

Adana Gümrük Müdürlüğü

5

Bursa Gümrük Müdürlüğü

6

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

7

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

8

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre’ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(5) Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK 1

TEBLİĞ KAPSAMI EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2707

Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan müstahzarlar

2710.12.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.21.00.00

White spirit

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.28
2710.19.46.00.28
2710.19.47.00.18
2710.20.11.00.19

Diğerleri

2710.19.48.00.19

Diğerleri

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001’i geçen fakat %0,002’yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,021 ’i geçen fakat %0,1 ’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,1 ’i geçenler

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.21

Spindleoil

2710.19.99.00.22

Lightneutral

2710.19.99.00.23

Heavyneutral

2710.19.99.00.24

Brightstock

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2713.90

Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi