Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 28.03.2016 / 29667 Sayılı resmi gazete


Daha önce 27.10.2008 / 27037 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Y
önetmeliği
nde 28.03.2016 / 29667 Sayılı resmi gazete yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ciddi değişiklikler
getirilmiştir
 
Eski yönetmeliğin değişiklik sonrası son halini hazırlayarak ekte sunuyoruz. Değişiklik / Ekleme ler sarı renkle gösterilmiştir.

Yönetmeliğin Eski Hali İçin Tıklayınız
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yeni Yönetmelik için tıklayınız
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi