T.C Ekonomi Bakanlığı 2014/05 Sayılı DİR Tebliğindeki bazı maddelerin uygulamalarına ilişkin açıklamaların bulunduğu bir yazı yayımladıT.C Ekonomi Bakanlığı 2014/05 Sayılı DİR Tebliğindeki bazı maddelerin uygulamalarına ilişkin açıklamaların bulunduğu bir yazı yayımladı

01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2014/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Uygulama esasları ektedir.

Ekli dosya için tıklayınız
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi