Tercihli tarife uygulaması dışında kalan ülkelere ait düzenlenmiş bulunan Form A Belgeleri hk Gümrükler GN. MD 13.02.2014 / 3058 sayılı tasarruflu yazısı

 

Tercihli tarife uygulaması dışında kalan ülkelere ait düzenlenmiş bulunan Form A Belgeleri hk Gümrükler GN. MD 13.02.2014 / 3058 sayılı tasarruflu yazısı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

3058/13.02.2014

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanacak ülkelere ilişkin değişiklikler de içeren ve 31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5725 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar çerçevesinde tercihli tarife uygulaması dışında kalan ülkelere ait düzenlenmiş bulunan Form A Belgelerine ilişkin olarak 01.01.2014 tarihinden sonra nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 29.01.2014 tarihli ve 7320 sayılı yazıda, 2013/5725 sayılı İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar’ın (EK:3) ve (Ek:4) listelerinde GTS’den yararlanacak ülkeler ile hariç sektör grubuna dahil edilecek eşyanın belirlendiği, söz konusu Karar’ın 2’nci maddesi uyarınca da yürürlük tarihinin 01.01.2014 olarak tespit edildiği, bu itibarla ithal edilecek eşyaya uygulanacak gümrük tarifesi hususunda 2013/5725 sayılı mer’i İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar’ın esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 01.01.2014 tarihinden önce bir geçici depolama yeri, antrepo ya da serbest bölgeye alınmış olan eşya da dahil olmak üzere, 2013/5725 sayılı İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar’a ekli listelerde GTS’den yararlanacak ülkeler arasında yer almayan bir ülkeye ait Form A Belgesinin, 01.01.2014 tarihi ve sonrasında tescil edilmiş bir gümrük beyannamesinde kullanılarak tercihli tarife uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yrd. V

 

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi