Teşvikli olarak ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için sözleşme ve belgenin iptali halinde uygulanacak KDV oranı hakkında 2011/9 sayılı genelge yayımlandı

 

Teşvikli olarak ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için sözleşme ve belgenin iptali halinde uygulanacak KDV oranı hakkında 2011/9 sayılı genelge yayımlandı

 

Finansal Kiralamada Uygulanacak KDV nispeti işlemleri hakkında Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 2011/9 sayılı genelgesi yayımlandı

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

14/06/2011

Sayı : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06

Konu : Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti

 

GENELGE

(2011/ 9 )

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, uygulanacak KDV oranı hakkında gümrük idarelerinde tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan KDV, teslim tarihinde uygulanan oran esas alınmak suretiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde tahsil edilmektedir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 48 inci maddesinde ise, bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında, Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, söz konusu makine ve teçhizata ait serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan KDV oranının uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Haydar GÖÇER

Müsteşar a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi