Topluluk Hızlı Alarm Sistemi (RAPEX) hakkında TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yazısı

 

 Topluluk Hızlı Alarm Sistemi (RAPEX) hakkında TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yazısı

 İTKİB Bülten Sıra No:  2013/1515

Tarih: 27.12.2013

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfasında yer alan kamuoyu duyurusunda, AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağrılan tehlikeli tüketici ürünleri hakkında hızlı bilgi alışverişine imkan tanıyan Topluluk Hızlı Alarm Sisteminde (RAPEX) 2013 yılı ilk 46 haftasında, ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili toplam 74 bildirim yapıldığı, bu bildirimlerin 47’si çocuk giysilerine yönelik olduğu ve bu ürünlerin 42’sinin Bulgaristan tarafından gerçekleştirildiğin belirtilmektedir. Söz konusu ürünlerin, giysilerde kullanılan bağların ve kordonların standartlara uygun olmamasından boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle bildirime konu edildiği görülmektedir.

Yazının devamında, tekstil ürünlerinin mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda olduğu hatırlatılmakta, RAPEX aracılığıyla bildirilen ürünlerin ülkemiz piyasasına da arz edilip edilmediğinin tespiti, gerekliönlem ve denetimlerBakanlık tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan ülkemiz menşeli çocuk kıyafetlerine yönelik RAPEX bildirimlerindeki artış devam etmektedir. Bu nedenle, AB üyesi ülkelerde Türk malı imajının korunması ve ihracatçılarımızın olası maddi kayıplarının önüne geçilebilmesi için, tekstil üretici ve ihracatçılarımızın 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ile "TS EN 14682 - Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri - Özellikler" standartı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli piyasaya arz ve ihraç etmeleri gerekmektedir.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi