Uluslar arası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği hakkındaki tebliğlerde değişiklik yapıldı

 

Uluslar arası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği hakkındaki tebliğlerde değişiklik yapıldı

Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/8) (08.06.2011 t. 27958 s. R.G.)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 3/6/2011 tarihli ve 2011/11 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflere bu Tebliğ çerçevesinde verilen destekleri kapsar.”

MADDE 2 – 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Tanım” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “İşbirliği Kuruluşu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,”

MADDE 3 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in “Tanım” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “İşbirliği Kuruluşu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri, bu Tebliğ çerçevesinde verilen destekleri kapsar.

 

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Tanım” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “İşbirliği Kuruluşu” tanımının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. e) İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in “Tanım” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “İşbirliği Kuruluşu” tanımının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. c) İşbirliği Kuruluşu: İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi