Yunanistan Menşeli ve veya çıkışlı bazı mensucatın ithalinde dampinge karşı vergi yürürlüğe girdi


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin No: 2019/15 sayılı tebliğ ile Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı 54.07 GTİP i altında sınıflandırılan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTİP lerinde sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
 
Önleme tabi olan ürünlerin GTİP ve ürün tanımları listesi için tıklayınız

 
GTP Eşya Tanımı Menşe ve/veya Çıkış Ülkesi Dampinge Karşı Önlem (CIF%)
110 gr/m2ağırlığının üstü için 110 gr/m2ağırlığı ve altı için
54.07 Ek 1’de GTİP’i ve tanımı yer alan eşya Yunanistan 70,44 21,13
55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) Yunanistan 44
55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)
55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat
55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat
 
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi