Zirai karantina yönetmeliğinde yer alan limanlar ibaresi, ithal kapıları olarak değiştirildi

 

Zirai karantina yönetmeliğinde yer alan limanlar ibaresi, ithal kapıları olarak değiştirildi

 

 

23 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı: 27764

YÖNETMELİK

 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

          MADDE 1 – 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “limanlar” ibaresi “ithal kapıları” olarak değiştirilmiştir.

 

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK- 4’ ünün 2.10 numaralı maddesinin altında yer alan “* Fümigasyonda IPPC’nin ISPM No:15 Standardında belirtilen Methyl Bromide ile ilgili uygulama esas alınacaktır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’ inin Bağlı Olduğu İl sütununda yer alan “22- 2KOCAELİ: İzmit, Derince, Gebze” ibaresi, “22-2KOCAELİ: İzmit, Derince, Gebze, Dilovası” olarak değiştirilmiştir.

 

          MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

          MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi