İthalat İşlemleri

Bütünsel Hizmet Anlayışı ile Hızlı ve Sorunsuz İthalat
 
Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri BatıBay tarafından takip edilip sonuçlandırılmaktadır.
 

İş Akışı

Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
Talebe göre nakliyat sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tesçili
Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi 
Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
Dosyanızın tüm evraklarının dijital arşiv sistemimize aktarılması (Müşterilerimizin şifreyle erişimine açık ve ücretsizdir)
Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi 
Barkodlu ve etiketli özel batıbay dosyamızla tüm evrakların kapalı zarf içerisinde tarafınıza teslimi

 
Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini BatıBay halletsin.
 
BatıBay İSO 9001:200 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm işlem süreçleri standardize edilmiştir ve her  dosyanın iş akış adımları elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır
 
Özel antrepo ardiye tutarları batıbay tarafından detaylıca incelenerek ithalatçı müşterilerimizin menfaatleri  doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunularak gerekirse müşterilerimize bilgilendirme yapılmaktadır

İthalat Beyannameniz Tesçil edildiğinde tesçil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve  konusunda uzman BatıBay personeli tarafından yürütülmektedir
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi