Teminat Çözümü

Mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimlerine tabi tutulmuş eşyanın teminata bağlanmış gümrük vergileri ve mali yüklerin çözülerek iade alınmasına dair tüm süreçler ilgili kurumlarda BatıBay tarafından takip edilip sonuçlandırılmakta, ilgili tutarların banka hesabınıza aktarılması sağlanmaktadır.
 
İşlemlere ait tüm detay evraklar dosya halinde sunulmaktadır.

Üstelik tüm bu işlemler son derece hızlı bir şekilde takip edilip neticelendirilmektedir. 

BatıBay İçin işlem tipi ayırd etmeksizin tüm gümrük işlemleri aynı öncelik ve önemdedir.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi