2006/8 Tebliğ ile 8481.80.19.00.11 GTİP li musluklar için uygulanan gözetim KG başına CIF 15 USD iken 20 USD olarak değiştirilmiş ve karıştırıcı valfler için de aynı oranda gözetim getirilmiştir

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (27.05.2010 t. 27593 s. R.G.)


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/8 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

8481.80.11

Karıştırıcı valfler

20

8481.80.19.00.11

Musluklar

20

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında brüt 10 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/8 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

8481.80.19.00.11

Musluklar

15

* Kg: Brüt ağırlık

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi