2011/15 sayılı bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin denetimine ilişkin tebliğ EK-1 (risk değerlendirmesine tabi tutulacak olan GTİP ve fasıl numaraları verilen eşya ve bağlı oldukları mevzuat) değiştirildi

 

 

2011/15 sayılı bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin denetimine ilişkin tebliğ  EK-1 (risk değerlendirmesine tabi tutulacak olan GTİP ve fasıl numaraları verilen eşya ve bağlı oldukları mevzuat) değiştirildi

 

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (20.07.2011 t. 28000 s. R.G.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’in EK-I’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-1

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63’ üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)

64’üncü fasıl

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’in EK-I’in yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00,3204.19.00.00.19

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/3 7/AT ve 2004/3 4/AT ile değişik 96/74/AT)

65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/1 1/AT)

3204.11.00.00.00,3204.12.00.00.11,3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00,3204.19.00.00.19

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi