2011 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararın hayvancılık desteklemeleri başlıklı 4. maddesinde değişiklik yapıldı

 

2011 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararın hayvancılık desteklemeleri başlıklı 4. maddesinde değişiklik yapıldı

 

2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2011/1593 (14.04.2011 t. 27905 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2011/1593

Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28/3/2011 tarihli ve 2898 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2011 Yılında Yapılacak Tarımsan Desteklemelere İlişkin Kakarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 1- 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin beşinci ve onyedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, bu Kararın10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt  için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır."

"(17) 1/1/2011 tarihinden 1/7/2011 tarihine kadar yurt içinden temin edilmiş ve besi süresini tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını Tarım ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere, en fazla 300 TL/baş destekleme ödemesi yapılır. Ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

 

Tarihi 24/2/2011

 

Sayısı 27856

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi