34.07.00.00.90.12 GTİP li model yapmaya mahsus patların ithalatında uygulanmakta olan gözetim değerleri 3.000 dolardan, 10.000 dolara yükseltildi

 

34.07.00.00.90.12 GTİP li model yapmaya mahsus patların ithalatında uygulanmakta olan gözetim değerleri 3.000 dolardan, 10.000 dolara yükseltildi

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (04.01.2011 t. 27805 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 - 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P.

Madde Adı

CİF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

3407.00.00.90.12

Model yapmaya mahsus patlar

10.000

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

Formun Üstü

G.T. İ.P.

Formun Altı

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

3407.00.00.90.12

Model yapmaya mahsus patlar

                                 3.000

*Ton: Brüt ağırlık


Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi