39.07.60.20.00.00 GTP te yer alan ve 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan polietilen treftalat (pet) ithalatında ilk dönem CIF % 8 olmak üzere ek mali yükümlülük getirildi. Karar no: 2011/2171

 

39.07.60.20.00.00  GTP te yer alan ve 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan polietilen treftalat (pet)  ithalatında ilk dönem CIF % 8 olmak üzere ek mali yükümlülük getirildi. Karar no: 2011/2171

Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2011/2171 (09.09.2011 t. 28049 s. R.G.)

 

Karar Sayısı: 2011/2171g

Ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 8/8/2011 tarihli ve 32427 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Polietilen Tereftalat (Pet) ithalatında korunma önlemi uygulamasına ilişkin karar  

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alman korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) 3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde, CİF bedelin yüzdesi olarak tahsil edilir.

GTİP

Eşya Tanımı

1 inci
Dönem
(CIF %)

2 nci
Dönem
(CIF %)

3 üncü
Dönem
(CIF %)

3907.60.20.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar

8

7,5

7

* Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere, birbirini takip eden birer yıllık süreleri kapsar.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın ekindeki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekli listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 14.076.468 kilogramdır. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 4.692.156 kilogramı geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minor Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkma Faso, Burundi, Cape Verde, Cebelitarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Güney Toprakları, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine - Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Georgia ve Güney Sandviç Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Adaları, Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng.Hint Oky.Toprak., İngiliz Virjin Adaları, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kayman Adaları, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kokos Adaları, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Adaları, Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivler, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova (Cumhuriyeti), Montserrat, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Niue, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Özbekistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcairn, Raunda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St. Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suriye Arap. Cum., Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi