Ayakkabı İthalatında Kayıt Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

 

 

Ayakkabı İthalatında Kayıt Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (26.07.2014 t. 29072 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in EK I’inde yer alan “KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ”ne “64. fasıl” eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi