Çin, Tayvan, G.Kore, Ç.Tayvanı, Hindistan menşeli 5605.00 GTP li bazı metalize ipliklerin ithalinde uygulanan dampinge karşı önlemin 2010/21 tebliğ ile devamına karar verildi

 

5605.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize ipliker (gipe edilmiş olsun olmasın), ipi şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”nin Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli olanlarının ithalinde 24.09.2004 tarihinden bu yana uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin, damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle 17.09.2009 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydan gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 2010/21 sayılı Tebliğ, 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı T.C Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

 

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

2,2 ABD $/kg

 

Çin Tayvanı

2,2 ABD $/kg

 

Güney Kore

2,2 ABD $/kg

 

Hindistan

2,2 ABD $/kg

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi