Dahilde İşleme İzni Kapsamında Bedelsiz İthalatta Sözleşme Zorunluluğu hakkında 02.09.2013 tarihli 25883 sayılı tasarruflu yazı

 

 

Dahilde İşleme İzni Kapsamında Bedelsiz İthalatta Sözleşme Zorunluluğu hakkında 02.09.2013 tarihli 25883 sayılı tasarruflu yazı

 

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 14.maddesi kapsamındaki bedelsiz ithalatlara (Etiket, Çıtçıt vb.) ait yurtdışı faturalarında eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini gösteren ifadelerin yazılırsa bedelsiz ithalattın gerekçesini gösteren sözleşmelerin yerine kabul edilebileceğine dair  02.09.2013 tarihli 25883 sayılı tasarruflu yazısı (Dâhilde İşleme İzni Kapsamında Bedelsiz İthalatta Sözleşme Zorunluluğu hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 02.09.2013 / 25883

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan muhtelif yazılarda, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen bedelsiz ithalatlarda ilgili gümrük idarelerinden "bedelsiz ithalatın gerekçesini" gösteren sözleşmeler istenildiği, ilgili faturalar üzerinde detaylı bilgi yer almasına rağmen böylesine ek bir belgenin istenilmesinin mal temin ve teslimlerinde gecikmelere yol açtığı,

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin "Dahilde İşleme İzni almak için gerekli bilgi ve belgeler" başlıklı Ek-1’in 3 üncü maddesi ile eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme, bu mahiyette bir sözleşmenin yokluğu halinde ise bu seçeneğe alternatif olmak üzere yine eşyanın gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma yazısı aslı ve tercümesinin gümrük idarelerine ibrazının hükme bağlandığı,

Ancak, bahse konu mevzuat hükmü uyarınca, dahilde işleme izni müracaatı kapsamında eşyanın bedelsiz gönderilme amacını ve süresini kapsayan sözleşme ibrazının bir zorunluluk olmadığı, yine aynı hususları mündemiç gönderici firma yazısı aslı ve tercümesinin gümrük idarelerine ibrazının yeterli olduğu,

Bu sebeple, ilgili faturalar üzerinde eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini gösteren ifadelerin yazılı olması halinde, söz konusu ifadelerin "firma yazısı" kapsamında değerlendirilmesine engel bir husus bulunmadığı belirtilmiştir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi