Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

10.12.2014 – 29201 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2014/8 Sayılı Tebliğ İle Daha önce İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Dahilde İşleme İzin belgesi taahhüt kapama işlemleri bundan böyle ekonomi bakanlığı tarafından yürütülecektir

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğ No: İhracat: 2014/8

Resmi Gazete Tarihi: 10.12.2014
Resmi Gazete No: 29201

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğde (ek 2 hariç) yer alan;

a) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü”,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne”,

c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden”,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibareleri “bölge müdürlüklerine”,

d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Değişiklik öncesi ve sonrası durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

 

 Değişiklik Yapılan Madde

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

4/1-ş (Ekleme)

-

ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü,

Ek 2 Hariç Tebliğ’in Tamamı

ihracatçı birlikleri genel sekreterliği

bölge müdürlüğü

Ek 2 Hariç Tebliğ’in Tamamı

ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine

bölge müdürlüğüne

Ek 2 Hariç Tebliğ’in Tamamı

ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden

bölge müdürlüğünden

Ek 2 Hariç Tebliğ’in Tamamı

ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine

bölge müdürlüklerine

Ek 2 Hariç Tebliğ’in Tamamı

ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince

bölge müdürlüklerince

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi