Düz Cam İhtisas Gümrüğü Uygulaması

 

4 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28401

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜİŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Düz cam ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3  (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dâhil, 7005.30.00.00.00 GTİPi hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No.

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

3

İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

4

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

5

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

6

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

7

Antalya Gümrük Müdürlüğü

8

Mersin Gümrük Müdürlüğü

9

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

10

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

11

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

12

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

13

Derince Gümrük Müdürlüğü

 

(2) Söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılır.

(3) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 100 kga kadar (100 kg dâhil) söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(4) Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesindençıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

Yetki

MADDE 4  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi