Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli bazı menteşe ve sabit askılıklar vb için devam eden dampinge karşı vergi artırıldı

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (20.07.2010 t. 27647 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 27/8/2008 tarih ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan önleme ilişkin Tablo-1 ve önlemden muafiyete ilişkin Tablo-2 aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tablo

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe ve/ veya Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/KG)

8302.10.00.00.00

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Endonezya

Malezya

Çin Tayvanı

 

1,64

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

Endonezya

Malezya

Çin Tayvanı

0,75

Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Firma Ünvanı ve Ülkesi

8302.42.00.00.00

Yalnız Bilyalı Çekmece Rayları

King Slide Works Co.,Ltd,(Çin Tayvanı)

Sun Chain Trading Co Ltd., (Çin Tayvanı)

Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., (Çin Tayvanı)

Sen Chine Industry Co Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. (Çin Tayvanı)

Gslide Corporation (Çin Tayvanı)

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in “Uygulama” başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde yer alan Tablo-1’de gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) Karar maddesinde yer alan Tablo-2’de belirtilen Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "bilyalı çekmece rayları" için söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

27/8/2008 tarih ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan önleme ilişkin Tablo-1 in yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.(Mevzuat.Net)

Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme ilişkin Tablo

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU

MADDE İSMİ

MENŞE VE/VEYA ÇIKIŞ ÜLKESİ

DAMPİNGE KARŞI VERGİ MİKTARI

8302.10.00.00.00

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı

1,39 ABD Doları/Kg

8302.42.00.00.00

Mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya(Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı

0,508 ABD Doları/Kg

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı

1,39 ABD Doları/Kg


27/8/2008 tarih ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan önleme ilişkin Tablo-2 nin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

MADDE İSMİ

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU

FİRMA ÜNVANI VE ÜLKESİ

Yalnız Bilyalı Çekmece Rayları

8302.42.00.00.00

King Slide Works Co.,Ltd,(Çin Tayvanı)

Sun Chain Trading Co Ltd., (Çin Tayvanı)

Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., (Çin Tayvanı)

Sen Chine Industry Co Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. (Çin Tayvanı)

Gslide Corporation (Çin Tayvanı)

27/8/2008 tarih ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ’in “Uygulama” başlıklı 8 inci maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

Uygulama

MADDE 8 – (1) Gümrük idareleri, karar maddesinde belirtilen Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olarak beyan edilen ve/veya Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı çıkışlı soruşturma konusu ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, söz konusu maddede belirtilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil eder.

(2) Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "bilyalı çekmece rayları" için söz konusu dampinge karşı vergiden muaftır.

(3) Gümrük idareleri, karar maddesinde belirtilen geçici önlemleri kesin önleme dönüştürerek tahsil eder ve Atakan Dış Ticaret Ltd. Şti., Azim Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Can Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti., Erbalcı Yapı Malzemeleri Tic. ve San.A.Ş., Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş., Güven-İş Menteşeleri Nusret ve Nurettin Kinin, Oğuz El Aletleri ve Makina San. A.Ş., Sentar İnşaat ve Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti., Teta Dış Ticaret A.Ş. ve Yakıcı Hır. Ayd. Mob. Eş. ve Amb. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmaları için söz konusu kesin önlemi, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygular.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi