EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri hakkında TOBB 24256 Sayılı Yazı

 

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri hakkında TOBB 24256 sayılı yazı

TOBB

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

BİRLİĞİ

 

Tarih:

Sayı: 0412/

Konu: EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri

 

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

GENEL SEKRETERLİĞİNE

CUMHURİYET BULV. NO: 63 PASAPORT 35210

 

21.11.2012/24256

İlgi: (a) Adana Ticaret Odası’nda alınan 05.09.2012 tarih ve 3964 sayılı yazı

       (b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.11.2012 tarih ve 22761 sayılı yazı.

İlgili (a) da kayıtlı yazıda, Adana Ticaret Odası’na üye bazı firmalar tarafından ,EUR 1ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin üzerine, “akreditif gereği” veya “karşı firma istiyor” gibi gerekçelerle “Türkiye Kaynaklıdır - Origin of Turkey “ veya başka ülke kaynaklı olduğuna dair ifadelerin yazılarak onaylanmasının talep edildiği belirtilmiştir.Bu itibarla, EUR.1ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 8 No.lu kutusuna ihraç edilen ürünün Türkiye veya başka bir ülke kaynaklı olduğunu gösteren ibarenin yazılıp yazılmayacağı konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşü talep edilmiştir.

Bakanlıktan alınan ilgi (b) de kayıtlı yazıda, eşyanın tercihli rejimden yararlanması için belli bir ülke menşeli olduğunun ispatlanması amacıyla düzenlenen EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 4.Nolu kutusunda eşyanın hangi ülke menşeli olduğunun açıkça belirtildiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu belgelerin 8 No.lu kutusunun “Sıra No,Kolilerin marka ve işaretleri,sayı ve türleri ; eşyanın tanımı” na ilişkin bilgiler için ayrılmış olduğu, hangi sebeple olursa olsun ,eşyanın menşeine dair ayrıca bir ibareye yer verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Mısırlı ithalatçıların bu konuda ısrarlı olmaları halinde, konunun Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını teminen Bakanlığa iletilmek üzere, Odanıza gelebilecek benzer taleplerin Birliğimize yazılı olarak bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Mustafa SARAÇÖZ

 

Genel Sekreter

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi