Gümrük Mevzuatı, 01.02.90.71.00.00 Tarifeli Kasaplık Sığır Eti İthalatında gümrük vergisi oranları düşürüldü

 


01.02.90.71.00.00 Tarifeli Kasaplık Sığır Eti İthalatında gümrük vergisi oranları düşürüldü

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2011/2042 (0102.90.71.00.00 tarifesindeki bazı sığır eti ithalatında (kasaplık olanlar) gümrük vergisi oranları düşürüldü.) (29.07.2011 t. 28009 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2011/2042

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/7/2011 tarihli ve 28997 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ
ORANI ( %)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü

0102.90.71.00.00

Kasaplık olanlar

15

15

15

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi