Gümrük Mevzuatı 48.20.30.00.00.00 GTİP li eşyalardaki gözetim uygulaması ton başına 3600 USD ye yükseltildi

 

10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo yeniden düzenlenmiştir.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (18.06.2010 t. 27615 s. R.G.)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

4820.30.00.00.00+

Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları

3.600

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi