Gümrük Mevzuatı, Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Tahsil Edilmesi Hakkında Karar Yayınlandı

 

Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Tahsil Edilmesi Hakkında Karar Yayınlandı

Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2012/2721 (28.01.2012 t. 28187 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2012/2721

Ekli "Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/1/2012 tarihli ve 3808 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde pamuk ipliği ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için aşağıdaki tabloda "Ek Mali Yükümlülük" sütunlarında belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

 

 

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ORANLARI (%)

GTP

EŞYA TANIMI

1. Dönem (15/7/2011- 14/7/2012)

2. Dönem (15/7/2012- 14/7/2013)

3. Dönem (15/7/2013- 14/7/2014)

52.05

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)

% 10
En yüksek 0,85 ABD 
Doları/Net Kg

En düşük 0,29 ABD 
Doları/Net Kg

% 9
En yüksek 0,80 ABD 
Doları/Net Kg

En düşük 0,26 ABD 
Doları/Net Kg

% 8
En yüksek 0,75 
ABD Doları/Net Kg

En düşük 0,23 ABD 
Doları/Net Kg

(3) 18/7/2011 tarihli ve 2011/2041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamuk İpliği ithalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ithalatında geçici korunma önlemi uygulanan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, varsa kalan kısım gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 12.800.285 kilogram olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 4.266.762 kilogramı geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu  ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik  hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (l) Bu Karar 31/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minör Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cayman Adaları, Cebeli Tarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cocos Adaları, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine - Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Fransız Topr., Güney Georgia ve Güney Sandwich Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Ada., Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng.Hint Oky.Toprak., İngiliz Virjin Ada., İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Ada., Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue Adası, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcairn, Ruanda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St.Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi