Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.12.2012 tarih ve 25671 sayılı tasarruflu yazısıyla TSE belgesi ile CE işareti ayrımına ilişkin acıkmalara yer verildi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.12.2012 tarih ve 25671 sayılı tasarruflu yazısıyla TSE belgesi ile CE işareti ayrımına ilişkin acıkmalara yer verildi

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.12.

Konu :

 

20.12.2012 / 25671

GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 11/12/2012 tarihli 461658 sayılı yazıda TSE belgesi / CE işareti ayrımına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Güngör ÖZTÜRK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

11.12.2012

Sayı :B.14.2.TSE.0.14.0.00.0.00.00-161.99-461658


Konu :Diğer

Bilindiği üzere değişik, uygunluk, değerlendirme işlemlerinde gerek üreticilere, gerekse de kamu kurum ve kuruluşların uygulamaların da oluşan kavram karşılıklılığının giderilmesi için bir takım açıklamaların gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu amaçla uygunluk değerlendirme işlemlerinde belgelerin tanım ve anlamları bilgilerinize sunulmaktadır.

TSE Belgesi (Ürün standardına uygunluk belgesi); üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Standarda uygun olarak imal edilip can, mal güvenliğine ilaveten performans (ürünün diğer teknik özelliklere de uygunluğunun belgelendirilmesidir) özellikleri yönüyle piyasaya arz edildiklerini belirten uygunluk değerlendirmesidir. TSE Uygunluk Belgesi işlemlerinde ürün, ilgili standardın tüm muayene ve testlerine tabi tutulduğundan ürünün kalite seviyesini gösterir.

CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlara uygun olduğunu gösterir. Ürünün performans özelliklerini göstermez,

CE işareti, Avrupa Birliği’nin uyulması mecburi olan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, sadece söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Başka bir deyişle CE işareti ürünlerin, AB üyesi ülkelerin pazarlarına girebilmesi için pasaport vazifesi görmektedir ve sadece sınırlı sayıda AB Direktifleri kapsamındaki ürünlere uygulanmaktadır,

CE işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir, iç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemizde de piyasaya arz edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde TSE belgesi ile CE işareti uygunluk belgesi farklı teknik detayları karşılamakla birlikte birbirleri yerine geçmezler. Özetle TSE belgesi ilgili ürünün standardının tüm şartlarını karşıladığı ve ürün kalitesini gösterirken CE işareti, o ürünün insan, çevre, hayvan vb. sağlığı için tehlike arz etmediği ve sadece temel güvenlik şartlarını taşıdığını gösterir. Bu bilgilerin çalışmalarınızda size yardımcı olacağını umar, çalışmalarınızda başarılar diler, durumu bilgilerinize arz ederim.

Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi