Halı, Küçük Ev Aletleri, Deri mamul, Ayakkabı, Mobilya, Porselen, Mutfak Eşyası, Çakmak, Cam, Çay, LPG, ve bazı diğer ürünlerle gıdaların ithalatının İhtisas Gümrüklerinden yapılmasına dair 2011/3 Sayılı Ge

 

Baı Halı, Küçük Ev Aletleri, Deri mamul, Ayakkabı, Mobilya, Porselen, Mutfak Eşyası, Çakmak, Cam, Çay, LPG, Solvent, Petrol Ürünleri, Otomotiv, Cam Eşya ile Lüks Lambası ve Gıdaların ithalatının İhtisas Gümrüklerinden yapılmasına dair  2011/3 Sayılı Genelge yeniden düzenlendi

 

GENELGE

(2011/3)

 

Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı, mobilya, porselen ve seramikten mutfak eşyası, çakmak, düz cam, çay, LPG, solvent ve bazı petrol ürünleri, ham petrol ve akaryakıt, otomotiv, cam esya ile lüks lambasının serbest dolaşıma girişinin ihtisas gümrüklerinden yapılması uygulaması sürdürülmektedir.

 

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen esaslara göre işlem tesisi gerekmektedir.

 

1. Halı ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) AB menseli olmayan ve ekli listede (EK-1) GT_P’leri belirtilen halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük

Müdürlüğünden yapılması,

 

b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 50 m2 veya 5 âdete kadar (50

m2 ve 5 adet dahil) olanların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi, gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ekli listede (EK-1) tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılması gerektiğinden Isparta Gümrük Müdürlüğüne gönderilmemesi gerekmektedir.

 

2. Küçük Ev Aletleri _ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) Ekli listede (EK-2) tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

 

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük

Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

d) Söz konusu küçük ev aletlerinin serbest bölgede imalatını yaptığını belgeleyen firmaların ürettikleri küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,

 

e) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması, gerekmektedir.

 

3. Deri ve Deriden Mamul Eşya ile Ayakkabı ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) Avrupa Birliği menseli olmayan;

 

41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan islenmiş derinin,

42 inci fasılda yer alan ve aşağıda GT_P’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,

4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,

4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,

4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,

4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,

4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,

4202.21.00.00.00, 4203.29.90.00.00, 4205.00.19.90.00,

4202.31.00.00.00, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.11,

4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.12, 4205.00.90.00.12,

4202.91.10.00.12,

 

Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, izmir

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük

Müdürlüğünden yapılması,

 

b) 64 üncü fasılda yer alan eşyanın;

 

AB menseli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın,

Serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini

Yapmaya yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,

3/10

AB menseli olmaması halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve

Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve

Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük

Müdürlüğünden yapılması,

 

AB menseli olmaması ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş

İşlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük

Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük

Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,

 

c) Miktar ve değer itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma

Giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menseli olmayan söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması, gerekmektedir.

 

4. Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) AB menseli olmayan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, İstanbul Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü,

Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü,

Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

 

b) AB menseli olan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ise eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile besinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendeleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,

 

d) AB menseli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11

GT_P’lerinde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

4/10

e) AB menseli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Ankara Gümrük Ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

 

f) Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menseli olduğu belirlenen 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,

 

g) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması, gerekmektedir.

 

5. Porselen ve Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile

6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak

Eşyası” nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı _İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden yapılması,

 

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük

Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması, gerekmektedir.

 

6. Çakmak İhtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) Avrupa Birliği menseli olmayan 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Ankara TIR

Gümrük Müdürlüğünden yapılması,

 

b) 9613.80 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diğer çakmak ve ateşleyiciler” ile

9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife istatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın (yakıt hazneleri ve

9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife istatistik Pozisyonuna dahil eşya hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

5/10

 

c) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Sanayi ve

Ticaret Bakanlığınca onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife istatistik Pozisyonuna dahil yakıt haznelerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

d) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

e) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması, gerekmektedir.

 

7. Düz Cam ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

a) AB menseli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil,

7005.30.00.00.00 GT_P’i hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Ankara

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Ankara TIR

Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir TIR Gümrük

Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük

Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Antalya

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve

Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğüne bağlı Dil ovası Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza

Başmüdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ile söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğünden yapılması,

 

b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 100 kg.’a kadar (100 kg. dahil) söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

 

c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,

 

gerekmektedir.

 

8. Çay İhtisas Gümrüğü Uygulaması

Tarım ve Köy isleri Bakanlığı tarafından 21/7/2007 tarihli ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve ilanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Teblig No:38)” ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve

Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir.

 

Ancak, gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

 

9. LPG ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

LPG ihtisas gümrüğü uygulaması 2/8/2006 tarihli ve 26247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 25/6/2005 tarihli ve 25856 sayılı Gazete’de yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

 

LPG’nin, karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere yukarıdaki Tebliğ ile yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bunun yanında LPG’nin serbest dolaşıma girişi esnasında mevzuat gereği teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

10. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6.

Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir.

Söz konusu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde ve Tarım ve Köy isleri Bakanlığı tarafından belirlenen İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve ilanına Dair Tebliğlerde ortak olarak bulunan Ankara TIR

Gümrük Müdürlüğü, Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Kocaeli Petrokimya Ürünleri ihtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış özel yağların insan sağlığı açısından önemi ve +2/+8 derece aralığında muhafaza edilmesinin gerekmesi nedeniyle bozulma  riskinin bulunması hususları dikkate alındığında söz konusu eşyanın 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülen ihtisas gümrüğü uygulaması dışında tutulması gerekmektedir.

 

11. Ham Petrol ve Akaryakıt ihtisas Gümrüğü Uygulaması Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmi

 

Gazete’de yayımlanan 56 Seri Nolu ve 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ kapsamı Jet yakıtının;

 

a) ihrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının Özel Hükümler Bölümündeki “Pazarlama Projeksiyonu” baslığındaki “ithalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt baslığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,

 

b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi, kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin uçakların kalktığı havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.

12. Otomotiv ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması 28/10/2003 tarihli ve 25273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri Nolu ve 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde "taşıt", karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmış, bunlardan makine gücü ile yürütülenlerin "motorlu taşıt" olduğu belirtilmiştir. "is makinesi" ise, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların is ve hizmetlerinde kullanılan is amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan motorlu araçlar olarak tanımlanmıştır.

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu kara taşıtı, karayolunda insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan araçlar olup, bu araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Bunun dışında yukarıda belirtilen amaçlarla trafiğe çıkmayan (tarım makineleri, yol inşaat makineleri vb.) araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

13. Lüks Lambası ve Cam Eşya ihtisas Gümrüğü Uygulaması

 

Herhangi bir ülke ayrımı yapılmaksızın 70.13 tarife pozisyonunda yer alan cam eşya ile

94.05 tarife pozisyonunda yer alan lüks lambasının serbest dolaşıma giriş işlemleri, BİLGE sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

 

14. Gıda ihtisas Gümrüğü Uygulaması

Tarım ve Köy isleri Bakanlığı tarafından 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamak yürürlüğe giren ve anılan Bakanlığın muhtelif Tebliğleri ile değişik "ithal ve ihraç edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve ilanına Dair Tebliğ" ile ithal veya ihraç edilecek tüm gıdaların ithal ve ihraç işlemlerinin tespit edilen bu gümrük müdürlüklerinden yapılması hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu Tebliğler ile tespit edilen gümrük müdürlüklerinden ihraç işlemleri yapılan ve ihraçtan geri dönen gıda maddelerinin mezkur Tebliğlerde yer alan ihraç kapılarında gerekli kontrolleri yapılmak koşuluyla yurt içi yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

15. 1/10/2010 tarihli ve 2010/48 sayılı Genelge ile 14/12/2010 tarihli ve 2010/56 sayılı

Genelge yürürlükten kaldırılmıştır

.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAM_DOGULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hükümet Meydanı No:2 Ulus ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gümrük İdareleri Şubesi VHK_ A.ÇALIK

Tel: (0312) 306 8716 Faks: (0312) 306 8995

Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr

9/10

EK-1 : HALI _HT_SAS GÜMRÜGÜNE TAB_ ESYANIN 2011 TGTC’YE GÖRE

GÜNCELLENM_S GT_P L_STES_

5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı)

5701.90.10.00.12

5701.90.10.00.13

5701.90.10.00.19

5701.90.10.00.21

5701.90.10.00.29

5701.90.10.00.31

5701.90.10.00.41

5701.90.90.10.11

5701.90.90.90.11

5701.90.90.90.21

5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı)

5702.31.10.00.00

5702.31.80.00.00

5702.39.00.00.99

5702.41.10.00.00

5702.41.90.00.00

5702.49.00.90.19

5702.50.10.00.00

5702.50.90.00.00

5702.91.00.00.00

5702.99.00.00.19

5703.10.00.00.00

5703.90.80.00.00

5704.90.00.00.11

5705.00.30.00.00

5705.00.80.00.00

10/10

EK-2: KÜÇÜK EV ALETLER_ _HT_SAS GÜMRÜGÜNE TAB_ ESYANIN 2011

TGTC’YE GÖRE GÜNCELLENM_S GT_P L_STES_

ESYA _SM_ GT_P NO

Gazlı Ocak 7321.11.90.00.11

Vantilatör 8414.51.00.20.00

Mini buzdolabı 8418.21.91.00.00

Vakumlama cihazı 8422.40.00.00.00

Banyo baskülü 84.23.10.90

Vakumlu elektrikli süpürge 8508.11.00.00.11

Masaüstü süpürge ve vakumlu elektrikli süpürge 8508.11.00.00.19

Vakumlu elektrikli süpürge 8508.19.00.00.00

Vakumlu elektrikli süpürge 8508.60.00.00.00

Doğrayıcı (öğütücü) ve kahve öğütücüsü 8509.40.00.00.11

Mikser 8509.40.00.00.12

Blender 8509.40.00.00.13

Meyve ve sebze sıkacağı 8509.40.00.00.14

Mutfak Robotu 8509.40.00.00.15

Et kıyma makinesi 8509.80.00.00.11

Su Isıtıcıları 8516.10

Yaglı radyatör 8516.29.10.00.00

Elektrikli ısıtıcı/soba 8516.29.99.00.11

Kuru radyatör 8516.29.99.00.19

Saç kurutucular 8516.31

Elektrikli ütü 8516.40

Hotplate (ısıtma levhası) 8516.60.50.00.00

Izgara-kızartma cihazları, grill, elektrikli barbekü 8516.60.70.00.00

Tost makinesi 8516.60.90.00.11

Termostatlı ve timerli mini fırın ile pirinç ve ekmek

Pişirme makineleri 8516.60.90.00.19

Çay ve kahve makinesi 8516.71.00.00.00

Ekmek kızartma makinesi 8516.72.00.00.00

Fritöz 8516.79.20.00.00

Kettle 8516.79.70.00.11

Yumurta pişirme makinesi, yoğurt makinesi ve

Mısır patlatıcısı 8516.79.70.00.19
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi