İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve geçici 18 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin müsteşarlık tarafından açıklama yapıldı

 

İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve Geçici 18 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin müsteşarlık tarafından açıklama yapıldı

 

 

BAŞBAKANLIK

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sayı : B.02.1.DTM.0.02.03.01-105.01

TELEFAKS

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Hk.

19 Ağustos 2010 / 000120004909

 

 


- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK, -İSTANBUL
- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. -MERSİN
- ANTALYA İHR.BİR.GEN,SEK -ANTALYA
- DENİZLİ İHR.BİR.GEN.SEK -DENİZLİ
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK -ERZURUM
- EGE İHR.BİR.GEN.SEK. -İZMİR
- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-GAZİANTEP
- İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL
- İSTANBUL MADEN VE METAL.İHR.BİR.GEN.SEK. -İSTANBUL
- İSTANBUL TEKS.VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK -İSTANBUL
- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK - GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. -ANKARA
- DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK. -TRABZON
- ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK. -BURSA

İlgi: 09/04/2010 tarihli ve 120002304 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde değişiklik yapan İhracat 2010/4 sayılı "2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 02/04/2010 tarihli ve 27540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, anılan değişiklik sonrası İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü ve Geçici 18 inci maddeleri ile ilgili olarak uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi’de kayıtlı yazımızla Genel Sekreterliklerine bildirilmiştir.

Anılan madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak, bu defa, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alman 15/07/2010 tarihli ve 7033 sayılı yazıda, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve Geçici 18 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin bazı hususlarda Müsteşarlığımızın görüş ve talimatlarına ihtiyaç duyulduğu belirtildiğinden, konuyla ilgili olarak aşağıdaki ilave açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuş bulunmaktadır.

1- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak; ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi çerçevesinde ek süre müracaatında bulunulması sırasında ibraz edilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamı eşya ile bu beyannamenin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin yeni gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın adının ve 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu’nun (GTİP) aynı olması gerekmektedir.

2- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak, ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, münhasıran ilgili satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ek süre müracaatında bulunulması sırasında ibraz edilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamı eşya ile bu beyannamenin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin yeni gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın adının ve 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu’nun (GTİP) aynı olması gerekmektedir.

3- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ; in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi kapsamında verilen ihracata ilişkin ek sürenin belge süresini de uzatacağı dikkate alınarak, bu süre içerisinde yeni ithalata izin verilmemesi gerekmekte, ancak belge kapsamında daha önce ithal edilmiş olan eşyanın serbest dolaşıma girmesi, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, mahrecine iadesi ile belge kapsamındaki işlem görmüş ürünün gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, mahrecine iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen konuların tüm Birlik üyelerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

İbrahim ŞENEL
Müsteşar a.
İhracat Genel Müdürlüğü
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi