İhracı yasak mallar listesinde yer alan odun ve odun kömürü, satırı odun şeklinde değiştirilerek odun kömürü listeden çıkarılmıştır

 

İhracı yasak mallar listesinde yer alan odun ve odun kömürü, satırı odun şeklinde değiştirilerek odun kömürü listeden çıkarılmıştır

 

İHRACAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının ekinde yer alan "A) Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla İhracı Yasaklanmış Olan Mallar Grubuna İlave Edilen Maddeler" başlıklı kısmın 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Odun"

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/1996

22515

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2000

24001

 

İHRACAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının ekinde yer alan "A) Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla İhracı Yasaklanmış Olan Mallar Grubuna İlave Edilen Maddeler" başlıklı kısmın 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Odun"

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/1996

22515

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2000

24001

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi