İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

İthalat Rejimi Kararına Ekli 1 Sayılı Listede Yer Alan 01.02.29.59.00.00 Ve 01.02.29.99.00.00 Tarifelerindeki Damızlık Olmayan Bazı Sığırlarda % 0 Olan Vergi Oranı  % 15 ‘E Yükseltilmiştir

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/2829 (06.03.2012 t. 28225 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2012/2829

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 8894 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ  ORANI (%)

G.T.İ..P.

MADDE İSMİ

AB,EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.59.00.00

Diğerleri

15

15

15

0102.29.99.00.00

Diğerleri

15

15

15

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi