İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi hakkında yazı yayınlanlandı

 

İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi hakkında yazı yayınlanlandı

Bu yazıyla beraber artık bandrole tabi cihazların ithalatında artık TRT kurumuna müracaat edilmesi gerekecektir

İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi hakkında Gümmrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2014 tarihli 3707566 sayılı tasarruflu yazısı.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407/165.99

Konu: TRT Bandrolleri

05.11.2014 / 3707566

DAĞITIM

İlgi: 19/9/2014 tarihli, 2861464 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda; 6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilerek bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmünün getirildiği belirtilerek bandrole tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığından alınan 23/10/2014 tarihli, 102033 sayılı yazıda; 3065 sayılı KDV Kanununun 21 inci maddesinde ithalatta vergi matrahının unsurlarının yer aldığı, ayrıca 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-2. İthalatta Matrah" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verildiği ifade olunarak serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanan bandrol bedellerinin KDV matrahına, 3065 sayılı KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında dahil edilmesi gerektiği, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa da atıfta bulunularak ithal aşamasında gümrük idarelerince tahsil edilecek bandrol bedellerinin ÖTV matrahına dahil olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle, ithalat sırasında alınan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi