Mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere DİİB kapsamında ithal edilen boyaların DİB taahhüt kapatmada dikkate alınan azami %3 kullanım oranının %5 e çıkarılmasının bakanlıkça uygun bulunduğuna dair yazı

 
Mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere DİİB kapsamında ithal edilen boyaların DİB taahhüt kapatmada dikkate alınan azami %3 kullanım oranının %5 e çıkarılmasının bakanlıkça uygun bulunduğuna dair yazı yayımlandı

 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.03.2015 tarihli ve 30642 sayılı yazısı (DİİB kapsamın da Boya Kullanım Oranları hk.)

 
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
05.03.2015
Sayı : 98548161 - 110.03 - 30642
Konu : DİİB kapsamında Boya Kullanım Oranları
 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği)
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok 34196 Yenibosna
İSTANBUL
 
Bilindiği üzere, 2014 yılında yaklaşık 31 milyar ABD Doları döviz geliri elde edilen tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü ihracatında önemli bir yeri olan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ihracat % 35 oranında bir paya sahip olup, mamul ürün üretimine yönelik hammadde ve diğer girdiler (boya, yardımcı malzemeler, işletme malzemesi vb.) dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilebilmektedir.

Bu bağlamda, mamul ürün bünyesinde kullanılacak boya miktarına da, mamul ürün ağırlığının azami % 3’üne kadar DİİB kapsamında müsaade edilmektedir.
 
Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılarda, tekstil- konfeksiyon ve deri ürünleri üretiminde kullanılan boyaların kalite ve renk seçeneklerinin artmasına bağlı olarak mevcut % 3 azami kullanım oranının yetersiz kaldığı ve bu çerçevede DİİB taahhütlerinin kapatılmasının oldukça zorlaştığı ifade edilerek, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Kararı uyarınca sözkonusu oranın % 5’e yükseltilmesi talep edilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde boya makinelerindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak mamul ürün bünyesinde kullanılan boyaların kalite ve renk çeşitlemelerinin artması nedeniyle halen uygulanmakta olan % 3 oranının % 5’e yükseltilmesi, Bakanlığımızca uygun görülmektedir.
 
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
  Özgür Volkan AĞAR
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

 
DAĞITIM:
Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Kanımla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği)
Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) 
Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Kanunla Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara
(Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)
 
 
 
 
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi