Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlandı. 2012/4110

 

Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlandı 2012/4110 (29.12.2012 t. 28512 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2012/4110

Ekli “Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/12/2012 tarihli ve 83819 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 23/1/2012 tarihli ve 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi