Suriye’de yayınlanan yönetmelik gereği bu ülkeye gönderilen bazı ürünlerde rapor aranacağına dair dış ticaret müsteşarlığı yazısı yayınlandı

 

Suriye’de yayınlanan yönetmelik gereği bu ülkeye gönderilen bazı ürünlerde rapor aranacağına dair dış ticaret müsteşarlığı yazısı yayınlandı


Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, Şam Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atıfta bulunarak; “Suriye’de İthalat Kontrol Programı kapsamındaki yönetmeliğin yayımlandığı ve bahse konu Yönetmelik gereğince 01/10/2010 tarihine kadar Suriye Gümrüklerinde ithalat işlemi yapılacak EK:2’de yer alan listedeki ürünler için taahhütname alınacağını ve bilahare ilgili raporun temin edilerek dosyaya konmasını müteakip işlemlerin gerçekleştirileceğini, 01/10/2010 tarihinden itibaren de ilgili Kararname ve Yönetmelik’te öngörüldüğü şekilde işlemlerin sonuçlandırılacağını içeren 20/09/2010 tarihli yazının bir suretinin ilişikte gönderildiği” bildirilmektedir.

 

EK:1: 2009/09/2010 Tarihli Yazı

EK:2: Suriye Ürünlerine Uyum Belgesi Programı Kapsamında Alınan Maddeler Listesi
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi