Ticari İthalat maksadı dışında yurda getirilecek televizyon, radyo, video alıcıları, vb bazı cihazların 2011 yılı için Bir defaya mahsus ve alınacak ücretlerin tespiti hakkında 2010/1181 sayılı Karar

 

Ticari İthalat Maksadı Dışında yurda Getirilecek Televizyon, Radyo, Video Alıcıları, vb bazı cihazların 2011 Yılı İçin Bir Defaya Mahsus ve Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında 2010/1181 sayılı Karar

 

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2011 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 17/12/2010 tarihli ve 16213 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır

 

20/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1181 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

 

CİHAZ CİNSİ:

1. Renkli Televizyonlar

•51 Ekrana kadar (51 dahil)..................................................................................................55 AVRO

•51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)......................................................................................85 AVRO

• 67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)................................................................................... 100 AVRO

• 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)............................................................................... 120 AVRO

• 116 Ekrandan yukarı...................................................................................................... 150 AVRO

• Oto Televizyonu...............................................................................................................85 AVRO

2. Siyah/Beyaz Televizyonlar

•51 Ekrana kadar (51 dahil)................................................................................................ 25 AVRO

•51 Ekrandan yukarı.......................................................................................................... 30 AVRO

• Oto Televizyonu.............................................................................................................. 30 AVRO

3. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları...................................................................................................... 10 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, radyolu cep telefonları, bir müzik aleti
(elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,

ışıldaklar ve radyolu vantilatörler.......................................................................................... 10 AVRO

• Oto radyo alıcıları............................................................................................................ 15 AVRO

• Taşınabilir radyo alıcıları................................................................................................... 25 AVRO

• Rack tipi birleşik cihazlardan (TÜNER) radyo alıcı kartları................................................... 180 AVRO

4. Videolar, video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme Özelliği olanlar)............ 180 AVRO

5. Televizyon Uydu Alıcı Cihazları

•Tek Kanallı....................................................................................................................... 30 AVRO

•Çok Kanallı...................................................................................................................... 70 AVRO

6. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo............................................................................................................. 95 AVRO

• Televizyon-Radyo-Teyp.................................................................................................... 130 AVRO

• Televizyon-Video............................................................................................................. 195 AVRO

• Televizyon-Radyo-Video................................................................................................... 215 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo -Walkman)....................................................................... 10 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-pikap.............................................................................................. 35 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo -kasetçalar...................................................................................... 35 AVRO

• Oto Radyo - Kasetçalar.................................................................................................... 35 AVRO

• Oto Radyo-Kompakdiskçalar............................................................................................ 45 AVRO

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar........................................................................... 45 AVRO

• Radyo-Kasetçalar............................................................................................................ 50 AVRO

•Radyo-Kompakdiskçalar.................................................................................................... 70 AVRO

•Radyo-Pikap..................................................................................................................... 70 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap................................................................................................... 140 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar........................................................................ 180 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar................................................................................. 180 AVRO

7. Tüner Kartları

• FM Tüner kartı............................................................................................................... 10 AVRO

• TV Tüner kartı................................................................................................................ 15 AVRO

8. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya
yarayan her türlü cihazlar.................................................................................................. 180 AVRO

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi