TSE Tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlerin ithalatına dair 2011/1 sayılı dış ticaret standardizasyon tebliğindeki standartlarda değişiklik yapıldı. Tebliğ No: 2011/44

 

TSE Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair 2011/1 Sayılı Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğindeki Standartlarda Değişiklik Yapıldı. Tebliğ No: 2011/44

 

Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44) (20.07.2011 t. 28000 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/1) eki (Ek-1) sayılı listeye aşağıdaki G.T.İ.P ve standartlar eklenmiştir:

G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

8536.69.90.00.11

Ev tipi fişler ve soketler

TS 40

TS IEC
60884-1

Fişler ve Prizler -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan - Standard
Föyler
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler-
Bölüm 1: Genel Özellikler

MADDE 2 –Aynı Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinden aşağıdaki G.T.İ.P. ve standart çıkartılmıştır:

G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

7304.19.10.00.11

Dış çapı 73 mm.yi geçmeyenler

TS 10878

Boru Sistemleri
- Gaz tesisatında kullanılan
-Anma basıncı 0,5 bar’a kadar olan (0,5 bar hariç) onduleli metal hortum ve hortum donanımları


MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden 45 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi