Türkiye ile Ürdün arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve anlaşma kapsamındaki ürünlerde Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki TEV uygulamaları hakkında müsteşarlık yazısı

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığının 11.02.2011 tarihli 120000895 sayılı yazısı (Ürdün, Sırbistan ve Karadağ ile ilgili STA lar hk.)

 

T.C.

BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı: B.02.1.DTM.0.02.03.01
000120000895
11 ŞUBAT 2011
Konu: Dâhilde İşleme Rejimi-TEV

 

TELEFAKS 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

 

İLGİ: a) 04/02/2011 tarihli ve 000120000736 sayılı yazımız,
b) 20/03/2008 tarihli ve 000120002164 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, "Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması" (STA) 1 Aralık 2009 tarihinde Amman’da imzalanarak ülkemiz tarafınca 10 Ocak 2011 tarihli ve 27811 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış, müteakiben, keyfiyet Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Ürdün tarafına diplomatik yollardan  iletilmiş olup, Ürdün makamlarının söz konusu bildirimi aldıklarına dair malumat Dışişleri Bakanlığımıza ulaşmıştır.

Bu kapsamda, anılan STA’nın ilgili maddesi uyarınca, Anlaşmanın iç onay prosedürlerinin tamamlanmasının, taraflar arasında yazılı bildirimle yapılan teatisini takip eden ikinci ayın birinci gününde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Ürdün tarafınca Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bildirim yapıldığı Dışişleri Bakanlığınca Müsteşarlığımıza bildirilmiştir. Bu çerçevede, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli onay prosedürleri tamamlanmış olup, Anlaşma 1 Mart 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Anlaşma kapsamı ürünlerin EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı, EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı eşliğinde Ürdün Haşimi Krallığı’na ihracatının gerçekleştirilmesi durumunda, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen "2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge"de yer alan STA imzalanan ülkelere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracatlara ilişkin hususlar dikkate alınarak Telafi Edici Vergi’ye ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan STA’nın 3 Temmuz 2010 tarihli ve 27630 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye ile Karadağ arasında imzalanan STA’nın ise 14 Ocak 2010 tarihli ve 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girdiğinin ve yürürlük tarihlerinden itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Anlaşma kapsamı ürünlerin EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı eşliğinde Sırbistan ve Karadağ’a ihracatının gerçekleştirilmesi durumunda, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen "2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge"de yer alan STA imzalanan ülkelere (PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracatlara ilişkin hususlar dikkate alınarak Telafi Edici Vergi’ye ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerektiğinin hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgileri ve yukarıda belirtilen konuların tüm üyelere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Ahmet Şevket YURT
Müsteşar A.

İhracat Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi